Süreyya Emin Bey

Toplara serî, çabuk ateş açma niteliği kazandıran Türk bilgini. 1848’de İstanbul’da doğup, 1923’te İstanbul’da ölen Ahmed Süreyya Emin Beyin kabri, Ortaköy’de Yahyâ Efendi Câmiindeki âile mezarlığındadır. Babası Enderunda yetişen ve sonra sır kâtipliğine kadar yükselen Emin Beydir. İstanbul’da iptidâi ve rüştiye tahsillerini bitiren Süreyya Emin Bey, tornacılık, marangozluk sanatlarında şahsî kabiliyetiyle kendini göstermiş ve 19 yaşında serî ateşli ilk Türk topunu keşfetmişti.

1866-1868 yılları arasında Zeytinburnu Silâh Fabrikasında, 500 altına yaptırdığı serî ateşli sahra topu hâlen İstanbul Harbiye’deki, askerî müzede muhâfaza edilmektedir. Süreyya Emin Bey, bir zaman için posta telgraf nezâretinin meclis idâresi âzâlığında da çalışmıştır. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments