William Thonisan KELVİN

KELVİN, William Thonisan termodinamiğin ikinci kânununu keşfeden bir İngiliz fizikçisi. Telgrafla ilgili ve bâzı ilmî cihazlar keşfetmiştir. 1824-1907 yılları arasında yaşamıştır. İngiltere ve Fransa’da tahsil yapmıştır. 1848’de kendi adıyla isimlendirilecek sıcaklık ölçüsünü teklif etmiştir.

Termodinamik’e olan katkıları yanında elektrikte ve telgrafta da önemli buluşlara sâhiptir. Özellikle denizaltı telgrafçılığında tanınmıştır. Fiziğin hemen her konusunda 300 oriinal ilmî yazı yayınlamıştır. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments