İCATLAR ve BULUŞLAR TARİHİ

MİLATTAN ÖNCE

 • 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
 • 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
 • 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
 • 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
 • 3000 Babil’de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı.
 • 300 Suriye Ugarit’de ilk alfabe kullanılmıştır.
 • 700 Lidya ( Anadolu) ilk para sikkesi kullanıldı.
 • 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
 • 450 Herodotot dünya haritası çizdi.
 • 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
 • 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.

MİLATTAN SONRA

 • 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi
 • 1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
 • 1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
 • 1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
 • 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
 • 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icat etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır)
 • 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
 • 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
 • 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
 • 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
 • 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
 • 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
 • 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
 • 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
 • 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
 • 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
 • 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı
 • 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
 • 1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
 • 1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
 • 1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı
 • 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
 • 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
 • 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti
 • 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
 • 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
 • 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar
 • 1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı
 • 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
 • 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
 • 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
 • 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
 • 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti
 • 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
 • 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu icat etti
 • 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
 • 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı
 • 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)
 • 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
 • 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
 • 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler
 • 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
 • 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
 • 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
 • 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti
 • 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
 • 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti
 • 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
 • 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
 • 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
 • 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
 • 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
 • 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
 • 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti ict etti
 • 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)
 • 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
 • 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)
 • 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti 
  " 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti
  " 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti
  " 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
  " 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
  " 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı
  " 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
  " 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
  " 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
  " 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı
  " 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı
  " 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
  " 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler
  " 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
  " 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
  " 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
  " 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti
  " 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
  " 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı
  " 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti
  " 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
  " 1902 Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler
  " 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
  " 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
  " 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
  " 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti
  " 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
  " 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını icat etti
  " 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
  " 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu 
  " 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
  " 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
  " 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
  " 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır) 
  " 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
  " 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
  " 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
  " 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
  " 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
  " 1921 Almanya'da ilk otoyol hizmete girdi
  " 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika’ya gönderdi
  " 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
  " 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
  " 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
  " 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
  " 1928 ABD’li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
  " 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
  " 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
  " 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
  " 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
  " 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
  " 1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı
  " 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
  " 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu 
  " 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
  " 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
  " 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
  " 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi ict etti 
  " 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti
  " 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi
  " 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi
  " 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
  " 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
  " 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
  " 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
  " 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya’nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi
  " 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
  " 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
  " 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
  " 1947 ABD’li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti
  " 1947 ABD Transistorun teorisi geliştirildi
  " 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler
  " 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
  " 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
  " 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
  " 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
  " 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
  " 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
  " 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi
  " 1958 ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
  " 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi 
  " 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
  " 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
  " 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
  " 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
  " 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi
  " 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
  " 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
  " 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti
  " 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
  " 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
  " 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
  " 1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi
  " 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı 
  " 1975 ABD Microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu
  " 1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi 
  " 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
  " 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
  " 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
  " 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
  " 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
  " 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
  " 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
  " 1985 Avrupa’da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
  " 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
  " 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
  " 1990 ABD World Wide Web anons edildi
  " 1991 ABD Avrupa’nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
  " 1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı
  " 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
  " 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
  " 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov’u yendi
  " 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar

Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments