Süleyman Paşazade Sami Bey

Osmanlı eğitim ve edebiyatçısı. 1866 yılında İstanbulda doğdu. Babası Müşir Süleyman Hüsni Paşadır. Sâmi Bey, 1889da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâneyi bitirip, Bursa ve Bağdat idâdi (lise) müdürlüğünde bulundu. Bursa ve Cezâir-i Bahr-i Sefîd eyâletleri Maârif Müdürlüğü yaptı.

Sâmi Bey, Meşrûtiyetten sonra, İstanbul Maârif Müdürlüğü ve Maârif Nezâretinde de ilk ve son yüksek tedrisât müdürlüğü vazifelerinde bulundu.

Bu vazifelerinden sonra, Dârülfünûn (İstanbul Üniversitesi) rektörlüğü, telif ve tercüme üyeliği de yapan Sâmi Bey, 49 yaşında öldü (1915). Mezarı Eyüptedir.

Servet-i fünûnculardan olan Sâmi Bey, doğu ve batı kültürü alarak yetişti ve ilk şiirini 1883te yayınladı. Şiirlerinde Süleyman Nesip adını kullanırdı. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments