Yazının İcadı

Yazıyı tarihte Anadolu uygarlıklarından biri olan Sümerler bulmuştur. Yazının bulunması tarihte önemli bir olaya tekabül etmektedir. Sümerler ilk olarak çivi yazısını icat etmiştir. Bu şekilde insanlığın ilk iletişim aracı olarak yazı bulunmuş oldu.

Genel olarak yazının milattan önce 3500′lü yıllarda Sümerler tarafından bulunduğu bilinir.

Fakat şu an geçerli olan daha güncel bir düşünce, yazının Mısırlılar tarafından da bulunduğu yönünde.

Yani yenilikçi bazı tarihçilere göre, yazının Sümerler ve Mısırlılar tarafından aynı zamanlarda birbirlerinden habersiz olarak bulunduğu düşünülüyor. 

İlk Olarak Yazı Ne zaman Ve Nasıl Bulunmuştur?

İlk olarak yazı Sümerler tarafından çivi yazısı olarak bulundu. Sümerler çivilere çizmiş olduğu semboller yazının bulunmasını sağlamıştır. Yazını bulunması M.Ö 3500 yıllarda olmuştur. Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler bu şekilde ilk yazıyı icat etmiş oldular. 5500 yıl önce ilk kez çivi yazısını kullanan Sümerler, yazıyı bulan ilk uygarlıktır. Sümerler yazıyı bulurken kentlerin gelişmesi ve ticaretin artması sebebi ile bulunduğu bilinmektedir. Sümerler yazıyı bularak sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu şekilde ilk olarak çivi yazısını icat etmişlerdir.

Yazının Tarihçesi

Tarihe baktığımızda farklı toplumlar birbirinden bağımsız olarak yazıyı icat etmiştir. Yazıyı ilk bulan topluluğun Sümerler olduğu bilinir. Sümerler ilk olarak çivilere semboller çizmiş ve bu şekilde çivi yazısını kullanmışlardır. Mezopotamya'da ortaya çıkan çivi yazısından sonra eski mısır uygarlığında ise yeni yazı çeşitleri doğmuştur. Yazının bulunması alışveriş gibi ikili ilişkilerde bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Bu şekilde yapılan alışverişler kayıt altına alınıyordu. Zamanla insanlık yeni semboller buldu. Bu şekilde yeni sembollerin bulunması ile birlikte yazı hızlı bir gelişime uğradı. Yazı ilk olarak Mezopotamya coğrafyasında ortaya çıktıktan sonra kısa sürede bütün uygarlıklara yayılmış oldu.

Eski uygarlıklardan biri olan Mısır'da ilk olarak hiyeroglif yazısı bulundu. Çivi yazısına benzeyen fakat farklılıkları olan hiyeroglif yazısı M.Ö 3200'lü yıllarda ortaya çıkmış oldu. Yazı sistemleri birbirinden bağımsız ve habersiz olarak gelişmiştir. Devlet işleri ve eski günlük yaşantıda bu yazılar kullanıldı. Daha sonra ise alfabeler icat edildi. Alfabelerin icadı ile birlikte insanlık pek çok yeni harf üretmiş oldu. Bu şekilde de günümüze kadar yeni yazılar ve değişik türde alfabeler ortaya çıktı.


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments