Namık Kemal

Namık Kemal; vatan şairlerimizin en büyüğüdür. Tekirdağ’da doğdu (21 Aralık 1840). Babası müneccim başı Mustafa Asım’dır. Iki yaşında annesi Fatma Zehra Hanım’ı kaybedince, anne babası Abdüllatif Paşa’nın yanında özel bir öğrenim görerek Kars’a, Sofya’ya gitti. Istanbul’ geldiği zaman fransızcayı öğrenmiş, küçük bir divan dolusu şiirler yazmış bulunuyordu.

Şinasi ile tanışarak Tasvir-I Efkar gazetesine yazmaya başladı. Yazıları ulusun gözünü açacak nitelikte olduğu için gazete kapatıldı, yazarları sürgün edildi. Namık Kemal’in iki romanı vardır:“İntibah” ve “Cezmi”. Her iki roman da duygu ve hayale fazla yer verir. Dilin sadeliğinden, halkın ana dilinden, gerçeklerden, günümüz roman tekniğinden uzaktır.

KIT'A 
Sen oldun çevrine ey dilşiken mahzun, ben mahzun 
Felek gülsün sevinsin şimdi sen mahzun, ben mahzun 
Ölürsem görmeden millette ümid ettiğim feyzi 
Yazılsın sengi kabrime vatan mahzun, ben mahzun


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments