Mehmed Rauf (1875-1931)

Serveti Fünun grubunun ünlü romancılarından biri de Mehmed Rauf'tur. Halit Ziyadan sonra ve onun etkisinde yazan Mehmed Rauf, roman, piyes, hikâye, mensur şiir, tenkid gibi değişik türde 30 dan fazla eser vermiştir.

Mehmed Rauf İstanbul'da doğdu. 1893'te Bahriye Mektebi'ni bitirdi. Görevle Girit ve Almanya'ya gönderildi. Almanya'dan dönüşünde yabancı elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. 1908'den itibaren yazarlık, dergicilik ve ticaretle uğraştı. Hayatının son yıllarında yoksulluklar içinde yaşadı ve 193îde Cerrahpaşa Hastanesi'nde öldü.

Hemen hemen bütün romanları aşk temasını işleyen Mehmed Rauf'un en önemli ve ona şöhret sağlayan eseri "Eylül" adını taşıyan romanıdır.

Başlıca eserleri şunlardır

Romanları: 'Eylül', 'Karanfil ve Yasemin', 'Genç Kız Kalbi', 'Son Yıldız', 'Kan Damlası', 'Halâs' vb.

Hikâyeleri: ihtiyar', 'Son Emel', 'Bir Aşkın Tarihi', İlk Temas İlk Zevk', 'Eski Aşk Geceleri'... vb.

Piyesleri: 'Cidal', 'Sansar' adlı piyesleri vardır. Ayrıca Halit Ziya'nın 'Ferdi ve Şürekâsı' adlı romanını da piyes haline getirmiştir. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments