HURDA DEPOSUNA BiR BEKÇi GEREKLi...

Kongre üyeleri bir gün ülkenin ıssız bir bölgesinde, kocaman ve terk edilmiş bir hurda yığını deposu keşfetmişlerdi. Üyelerden birisi "Bir bekçi kiralayalım buraya sahip çıksın" diye öneride bulundu.

Böylece bir adamı "Bekçi" olarak işe aldılar.

Ertesi gün bir diğer kongre üyesi "İyi yaptık da... Bir eksik var" dedi.

"Biz bu adama bir iş tanımı vermedik, ayrıca adamı eğitmemiz de gerekli."

Diğerleri onu haklı bulmuşlardı.

Böylece bekçinin iş tanımını belirleyecek bir "Planma Bölümü" kurdular, oraya da bu tanımları rapor edecek bir "Belgeleme Uzmanı" ile bekçiyi eğitmek için "Eğitmen" aldılar.

Birkaç gün sonra diğer kongre üyesi sordu bu kez:

"Peki ama bu bekçi ve iş tanımını yapanlar iyi çalışıyorlar mı, onları denetlemek için de birisi gerekli değil mi?"

Böylece bekçi ve eğitmenlerini denetleyecek bir "Kalite Denetim Bölümü" kurdular ve oraya da bir "Kalite Denetim Sorumlusu" ile bu adamların ne yaptığını rapor etmesi için "2 Müfettiş" aldılar.

Ertesi gün bir diğer kongre üyesi dedi ki:

"Peki ama bir bekçi ve ardından birçok denetleyici işe aldık, bunlara nasıl maaş vereceğimizi düzenleyen bir sistem olmalı."

Böylece bir "Muhasebe Bölümü" kurdular ve bir "Muhasebeci", bir "Bordro Memuru" ve tüm bu insanların ne kadar çalıştığını, işe geliş gidiş saatlerini izlemesi için bir "Denetleme Uzmanı"nı işe aldılar.

Ertesi gün bir diğer kongre üyesi yeni bir öneride bulundu:

"Evet, bir bekçimiz var, bağlı olduğu departmanları da kurduk, iyi güzel de bunlara ne yapmaları gerektiğini bildirmek için bir de müdür gerekli değil mi?"

Müdür, müdür yardımcısı ve bir de sekreter aldılar.

Ve birkaç gün sonra kongre toplantısında tartışma çıktı. Bütçenin 22.000 dolar üzerine çıktıklarının ayırdına varmışlardı.

Toplantı sonunda acilen aldıkları kararı uyguladılar:

"Tüm gereksiz giderleri belirleyerek kesmeliyiz" dediler.

Ve bekçiyi kovdular.


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments