Aristarkus

Aristarkus Milattan önce 280 yıllarında yaşamış bilgin ve felsefecidir. İlk olarak gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü anladı. Aynı düşünceyi Kopernik de söylemiştir.Ama bu keşfin sahibi değildir.

Bu fikir Aristarkus'un çağdaşları olan bilginlerden Anaksagaras, Bruna ve Galileo'ya da karşı çıkanlar tarafından direnişle karşılandı.

Bu direniş, güneşin yerküremiz çevresinde döndüğü görüşü 2.200 yıl sonra günümüzde de sürüyor ve halen güneşin 'doğduğundan' ve 'battığından' sözediyoruz.

Kullandığımız dil hala yerküremizin dönmediği yolundadır. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments