Kağıdın Yapılışı

İlk defa 105 yıllarında T’sai adında bir Çinli tarafından yapıldığı söyle­nir. Kağıdın icadı insanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. Türk tarihinde kağıt yapımı 1453 yılında is­tanbulun fethiyle başlar. O za­manlar şimdiki İstanbul-Kağıthane koyu yakınlarında kağıt hamuru hazır­layan bir değirmen vardı. Bu değir­men 2. Beyazıt zamanına kadar işlemiştir.Bugün Türkiye’nin kağıt ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan İzmit kağıt fabrikaları 1936 yılında kurulmuştur.

Kağıdın Yapılışı:

Kağıdın ana maddesi selülozdur. Selüloz liflerinin ince tabaka haline getirilmesiyle elde edilir, iyi ve sağ­lam kağıtlar için uzun lifli saf selü­loz kullanılır. Böyle kağıtlar saf selüloz olan pamuk ve keten liflerinden yapılır. Ancak bu yol pahalı olduğu için bugün kağıt büyük ölçüde. Odun selülozundan elde edilir. Odunlar tomruk halinde fabrikaya getirilir kabukları çıkarılır, küçük parçalara bö­lünür, sonra içi tuğla döşeli kazanlar­da 3-4 atmosfer basınç altında kalsi­yum bisülfit ya da başka kimyasal eriyiklerde yarım gün ısıtılır. Bu ısıt­mada odundaki yabancı maddeler eriyice geçer, selüloz lifler halinde erimeden kalır. Bu lifler kireç kay­mağı bulamacında beyazlatılır. Ha­mur haline getirilir. Hamur hareket eden yüzeyler üzerinde yavaş yavaş kurutulur. Kağıt kuruduktan sonra veya daha önce kil, jelatin gibi renk­lendirme, ağırlaştırma ve kalınlık ve­rici maddeler katılır, bu dolgu madde­leri kağıdın yüzeyini ve dokusunu değerlendirir. Sıkıştırılmamış ve kalınlık verilmemiş kağıt kurutma kağıdı gibi­dir. Kalınlık verilmemiş kağıt, kalender denilen bir sıra silindirler arasından geçirilerek çeşitli kalınlıklar verilir. Ka­ğıt bobinleri halini alır. Bugün kağıt en çok paçavra odun ya da hurda kağıt­tan otlardan ve samandan yapılmaktadır. Gazete kağıdı odun hamurundan yapılır. Lifleri kısa maddelerden yapı­lan kağıt düşük kalitelidir. Odundan elde edilen kağıt güneşte sararır. Ke­ten ve kenevirden elde edilen kağıt ise daha dayanıklıdır.

Matbaacılıkta kağıt kalitesine göre üç ana bölüme ayrılmıştır, İyi cins kağıta birinci hamur denir, bundan sonra ikinci ve üçüncü hamur kağıtlar gelir. Ayrıca lüks kağıtlarda vardır. Kitap ya da dergi kapakları için daha yüksek kali­teli kağıtlar kullanılır. Bunlar kuşe kağıdı, krome kağıdı, kromelüks , bristol, karton, kuşe krome vb. gibi adlar alır. Renkli kağıt elde etmek için kağıdın hamu­runa çeşitli boyalar katılır.


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments