Pazartesi, 17 Aralık 2018

03.Hüseyin Rauf ORBAY (1881-1964)

1881 yılında İstanbul’da doğdu. Deniz Harp Okulu ve Mühendishane’yi 1899 yılında bitirdi.

Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük başarılar gösterdi ve bu nedenle “Hamidiye Kahramanı” unvanını kazandı. Birinci Dünya Savaşı’nda İran ve Irak’ta Osmanlı Teşkilât-ı Mahsusası’nda görev yaptı. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na atandı. İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı yaptı. Mondros Mütarekesini imzalayan heyette görev aldı.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında yer aldı. İstanbul’un işgali ve Meclis’in basılmasından sonra Malta’ya sürüldü. Yurda döndükten sonra Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1921 yılında Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Meclis İkinci Başkanlığına seçildi. 12 Temmuz 1922 - 4 Ağustos 1923 tarihleri arasında 4. İcra Vekilleri Heyeti Reisliği (Başbakanlık) yaptı.

17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Parti, 3 Haziran 1925’de kapatıldı. Yönetici kadro, 17 Haziran 1926’daki İzmir Suikasti olayıyla ilgili görülerek yargılandı. Avrupa’da bulunan Orbay, yokluğunda 10 yıl hapse mahkum edildi. 10. Yıl Affından sonra yurda döndü. 1939 yılında Kastamonu Milletvekili oldu. 1942-1944 yılları arasında Londra Büyükelçiliği yaptı.

Rauf Orbay 1964 yılında vefat etti.

Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

4. İcra Vekilleri Heyeti 12.07.1922 04.08.1923 

You have no rights to post comments