Cumartesi, 22 Eylül 2018

1912 yılında Kandıra’da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olup, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi (1936). Paris Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptı (1936-1939). Paris’teki Milletlerarası Yüksek İncelemeler Enstitüsü’nden sertifika ve diploma aldı (1936). Ankara Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi (1939’da doçent, 1942’de profesör) oldu. Üniversitedeki görevi devam ederken Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri tayin edildi (1943). San Francisco’da Birleşmiş Milletlerin kuruluş konferansında Türk heyetinde müşavir olarak görev yaptı (1945). Aynı yıl Kocaeli’den Bağımsız Milletvekili seçildi. Daha sonra Parlamento’da Cumhuriyet Halk Partisi grubuna katıldı. Birleşmiş Milletler Basın ve Haberleşme Konferansında Türk Heyeti Başkanı olarak bulundu (1948). İkinci Hasan Saka kabinesinde Bayındırlık Bakanı olarak görev aldı. Şemsettin Günaltay kabinesinde Başbakan Yardımcısı oldu (1949).

1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı kaybetmesinden sonra, Ulus gazetesinin siyasî müdürü ve başyazarı olarak görevlendirildi. Bu ara Üniversitedeki görevine döndüyse de kısa bir süre sonra istifa etti (1953). Ulus gazetesinin kapanmasından sonra Yeni Ulus Halkçı gazetesini çıkardı (1953). Kıbrıs ile ilgili Londra görüşmelerine katıldı (1956). Aynı yıl Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Türk üyeliğine seçildi; bu üyeliği 1962’ye kadar devam etti. Zürich ve Londra antlaşmalarından sonra Kıbrıs anayasasının hazırlanmasında Türk Heyetine Başkanlık etti (1959).

Tekrar siyasete dönerek Kocaeli Milletvekili seçildi (1961). Cumhu­riyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili oldu. Merkezi Lahey’de bulunan Devletler Hukuku Enstitüsü’ne üye seçildi (1963). 1964 Seçimlerinde milletve­killiğini ve seçimden sonra Grup Başkan Vekilliğini muhafaza etti. Birleşmiş Millet­ler’deki Kıbrıs görüş­melerinde Türk heye­tine müşavirlik yaptı. 1961-1970 Yılları ara­sında Avrupa Konse­yinde Türkiye Parla­mentosunu temsil etti ve Başkan Yardımcısı seçildi (1969). 33. ve 34. T.C. Hükûmetlerinde Başbakanlık yaptı. 19 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul’da teröristler tarafından öldürüldü.

Fransızca ve İngilizce bilen Nihat Erim, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

33. T.C. Hükûmeti 26.03.1971 11.12.1971

34. T.C. Hükûmeti 11.12.1971 22.05.1972 

You have no rights to post comments