Çarşamba, 19 Eylül 2018

5 Şubat 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Kocamustafapaşa Askerî Rüştiyesi İdadisi’nde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1911 yılında Yemen ve Trablusgarp, 1912- 1913 yıllarında da Balkan savaşlarına katıldı.

I. Dünya Savaşında Rumeli ve Kafkas cephelerinde görev aldı. 1919’da Erkanı Harbiye Mektebini bitirdi. Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20. Kolordu’da görevlendirildi. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine getirildi. 1923 yılında Kütahya Mebusu seçilerek 2 dönem TBMM’ye girdi. Aynı yıl Halk Fırkası Genel Sekreterliğine seçildi. Bir süre Hakimiyeti Millîye gazetesinin başyazarlığını yaptı.

1924-1930 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı yaptı. 1927 yılında ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreterliğine seçildi.

1928 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. Ağustos 1946’da çok partili dönemin ilk hükûmetini kurdu. 15. T.C. Hükûmeti’nin Başbakanı oldu. Çok partili döneme Recep Peker’in Başbakanlığı sırasında girildi ve ilk seçimler O’nun Başbakanlığı döneminde yapıldı. 1 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Fransızca ve Almanca bilen Recep Peker, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

15. T.C. Hükûmeti 07.08.1946 10.09.1947 

You have no rights to post comments