Çarşamba, 19 Eylül 2018

1880 yılında Pirlepe’de doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nde Mustafa Kemal ile beraber çalıştı. 1908 yılında Paris’te Ataşemiliter olan Fethi Bey, Trablusgarp Savaşı çıkınca Paris’ten ayrıldı, Afrika’da yapılan savaşlara katılmak üzere Trablusgarb’a geçti. 1912 yılında Manastır Milletvekili, 1913 yılında İttihat ve Terakki Genel Merkezi’ne üye ve Genel Sekreter seçildi. Meclis-i Mebusan’ın feshinden sonra Sofya Elçisi, 1917 yılında da Dahiliye Nazırı oldu.

1919 yılında İttihat ve Terakki yöneticileri ile birlikte Malta’ya sürüldü. 1921’de İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı ve Fevzi Çakmak Hükûmeti’nde İçişleri Bakanı oldu. 4 Ağustos – 27 Ekim 1923 tarihleri arasında 5. İcra Vekilleri Heyeti Reisliği (Başbakanlık) yaptı. Cumhuriyetin ilânı sırasında yaşanan kabine buhranı üzerine Başbakanlıktan ayrıldı.

Mustafa Kemal’in Cumhuriyetin ilânına karar verdiği sırada, O’nun yanında bulunmuş ve Meclis’te takip edilecek çalışma şeklini beraberce tespit etmişlerdir. Fethi Bey, Cumhuriyetin ilânından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 1924 yılında Başbakanlığa seçilen Fethi Okyar, Şubat 1925’te başlayan Şeyh Said isyanı sırasında Başbakanlıktan ayrıldı.

Aynı yıl Paris Büyükelçisi oldu. Büyükelçi olarak çalıştığı Paris’ten, 1930 yılında dinlenmek için yurda gelen Fethi Okyar’a Mustafa Kemal tarafından yeni bir parti kurması teklifi yapılması üzerine, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Ancak bazı olaylar sebebiyle 17.11.1930’da parti feshedildi. Okyar, 1934 yılında Londra Büyükelçisi, 1939-1942 yılları arasında milletvekili seçildi ve bir süre Adalet Bakanlığı yaptı. 1943 yılında vefat etti.

Fransızca ve İngilizce bilen Fethi Okyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

5. İcra Vekilleri Heyeti 14.08.1923 27.10.1923

3. T.C. Hükûmeti 22.11.1924 03.03.1925 

You have no rights to post comments