Acıcılık | Dolorizm

"Acı" kavramını yaşamın anlamına, ahlakın ve erdemin merkezine yerleştirerek "hazcılık" (hedonizm) öğretisinin tam karşısında yer alan fikir birliği: Dolorizm.

Julien Teppe öncülüğünde kurulan "acıcılık" öğretisi, insanın özgür ve güçlü bir varlık olarak yaşamını sürdürebilmesi için "haz"dan uzaklaşıp, "acı"ya katlanması ve onu yüceltmesi gerektiğini öngörür.

Kaynağını yoğunlukla "kinizm" akımından alan "acıcılık", Teppe ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu Revue Doloriste adlı dergi ile Bir Olağandışılık Savunusu: Acıcılık Manifestosu (1935) ve Acının Buyurganlığı (1936) adlı yapıtlar yoluyla tanınıp yayılmıştır. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments