Monizm | Tekçilik

Monizm (Tekçilik)- Bu akımın öncülerinden biri Yeni Çağ filozoflarından Spinoza'dır. Ona göre varlıkların tümü tek bir özden kaynaklanır. Bu öz ise Tanrıdır. Bütün varlıklar Tanrının özüne sahiptir. Ancak her biri farklı biçimde görülmektedir.

Spinoza'nın görüşlü İslam tasavvufundaki "vahdet-i vücud" anlayışı ile büyük benzerlik gösterir. 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments