Çarşamba, 15 Ağustos 2018

Melendiz Dağı (2963 m.); İl Merkezi'ni kuzeybatıdan çevrelemekte ve Merkez İlçe ile Çiftlik Altunhisar Bor ilçe sınırlarının kavuşma sahasını oluşturmaktadır. Güneydeki Niğde-Bor düzlükleri ile kuzeydeki Çiftlik (Melendiz) Ovası arasında kuş uçuşu yaklaşık 24 km.'yi bulan bir volkanik yayılışa sahiptir. Batıya doğru uzantısı olan Keçiboyduran Dağı (2727 m.) ve kuzeye doğru uzantısı olan Göllüdağ volkanik ünitesi (2172 m.) ile beraber dikkate alındığında İç Anadolu Bölgesi'nin en geniş yayılışa sahip volkanik ünitesi olduğu söylenebilir.

Melendiz Dağı kütlesi Akdeniz üzerinden Gülek Boğazı koridoru boyunca sokulan nemli hava kütlelerini karşılamakta ve İl Merkezi ile Altunhisar Bor Çiftlik İlçesi civarına orografik yağışların düşmesine sebep olmaktadır. Özellikle Çiftlik ilçesi Melendiz Dağı yükseltileri arasında bulunması nedeniyle bu orografik yağışlardan daha çok etkilenmekte ve çevresindeki geniş ovalık alanlara göre daha yağışlı ve serin bir mikroklimaya sahip olmaktadır.

Melendiz Dağı çevredeki kırsal nüfusun yoğun yaylacılık faaliyetine sahne olmasıyla Niğde'nin sosyo-ekonomik hayatında önemli bir yer edinmiştir. Mayıs ayı sonuna kadar eriyen kar sularının beslediği yer üstü ve yer altı su kaynaklarının yanında derin vadileri içinde oluşturulmuş baraj göletleri (Gebere Murtaza Azatlı vs.) ile de Niğde'nin doğal su deposu durumundadır. Benzersiz mera Ekosistemine sahip Ketençimen ve Çiçeklibel gibi yaylaları Ihlara Vadisi'nin bir benzeri olan Gebere Vadisi Göllüdağ Narlıgöl ve Bozköy krater gölleri yine Göllüdağ krateri üzerindeki Hitit harabeleri ile oldukça zengin bir eko-turizm potansiyeline sahiptir. 

You have no rights to post comments